Godło Rzeczypospolitej Polskiej
Zgodnie z rozporządzeniem ministra ds. oświaty zajęcia stacjonarne rozpoczynają się od 1 września 2021r.
zajęcia będą odbywać się zgodnie z obostrzeniami sanitarnymi.
ADRES:
ul. 1 Maja 27

98-220 Zduńska Wola

Tel./Fax
43 824 76 73bezpłatny parking

odpłatna sala gimnastyczna
godziny pracy:
poniedziałek zamknięte
wtorek 9:00 - 16:00
środa 9:00 - 16:00
czwartek 9:00 - 16:00
piątek 9:00 - 16:00
sobota 9:00 - 15:00
niedziela zamknięte
ZNAJDŹ NAS NA MAPIE:
INFORMACJE O LICEUM:

Czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych powstało na bazie trzyletnego Liceum dla Dorosłych, zgodnie z reformą oświaty z 2016 roku. Słuchacze szkoły dla dorosłych mają uprawnienia równorzędne z uczniami państwowego liceum dziennego (m.in. legitymacja, zaśadczenia do ZUS, KRUS itd. Świadectwa są honorowane przez Wyższe Szkoły w tym Uniwersytet i Politechnikę

REKRUTACJA I WARUNKI PRZYJĘCIA:
Uczennica DR PIONTEK Liceum dla Dorosłych

Przyjęcie odbywa się na podstawie świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej, zawodowej lub gimnazjum. Do liceum dla dorosłych mogą być przyjęte osoby, które ukończyły 17 lat. Uczniowie liceum lub technikum przyjmowani są na podstawie karty ocen na semestr bezpośrednio następujący po ostatnim semestrze, który zdali w poprzedniej szkole.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Świadectwo ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej, zawodowej, gimnazjum lub świadectwo ukończenia poprzedniej klasy liceum, 3 zdjęcia, formularz przyjęcia wypełniany na miejscu.

PROGRAMY:

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych dr Piontek funkcjonuje w oparciu o Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe z późniejszymi zmianami i realizują programy nauczania zawarte w rozporządzeniach Ministra właściwego do spraw oświaty.

Nauka kończy się otrzymaniem świadectwa ukończenia Liceum lub - po zdaniu egzaminów maturalnych - świadectwa maturalnego i uprawnia do uczestnictwa w rekrutacji na państwowe i niepaństwowe uczelnie wyższe bez dodatkowych egzaminów.

PRZEDMIOTY NAUCZANE W LICEUM:
 • język polski
 • do wyboru język obcy
 • historia
 • wos
 • matematyka
 • biologia
 • geografia
 • fizyka
 • chemia
 • informatyka
 • podstawy przedsiębiorczości
 • fakultety maturalne (dwa ostatnie semestry)
Uczeń DR PIONTEK Liceum dla Dorosłych
ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

Nauka w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych dr Piontek w Bełchatowie i Uzupełniającym Liceum dla Dorosłych dr Piontek w Bełchatowie prowadzona jest w systemie zaocznym i wieczorowym - dwa razy w tygodniu:
- piątek - 15:30 do 20:30 - sobota - od 08:00 do 17:00

Semestr kończy się sprawdzianem ustnym ze wszystkich przedmiotów oraz pisemnym z języka polskiego, języka obcego i matematyki. W szczególnych przypadkach (np. ciąża, wyczynowe uprawianie sportu jak piłka nożna, koszykówka, siatkówka itp.) umożliwiamy indywidualny tok nauki.

WAŻNE TERMINY:

Rekrutacja - 2 razy w roku (na semestry zaczynające się we wrześniu i w lutym). Egzaminy końcowe w styczniu i maju.

NASI SŁUCHACZE:

Zdobywają zawód w OHP*:

Wojewódzka Komenda OHP


Korzystają z ofert pracy OHP*:

OHP dla Szkół

*zgodnie z regulaminem OHP i Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy z dnia 22 lipca 2011 r. (Dz.U. Nr 155, poz. 920)INNE SZKOŁY
W ZDUŃSKIEJ WOLI:

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych

Policealna Szkoła

DR PIONTEK


EGZAMIN MATURALNY:
ezgamin maturalny CKE

NADZÓR PEDAGOGICZNY:
Kuratoruim Oświaty w Łodzi

NASZE PRACOWNIE:
efs.gov.pl