Godło Rzeczypospolitej Polskiej

infolinia: 800 440 226


Podstawa Prawna Działania Szkół:


Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ustawa o systemie oświaty w Internetowym Systemie Aktów Prawnych

Programy i najważniejsze instytucje sprawujące nadzór nad procesem nauczania:


Kształcenie Ogólne

Kształcenie zawodowe

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Krajowy Ośrodek Wspierania Edkukacji Zawodowej i Ustawicznej

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Ochotnicze Hufce Pracy

Kuratorium Oświaty w Łodzi

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Urząd miasta Łodzi

Powiat Bełchatowski

Powiat Zduńskowolski

Urząd Miasta Bełchatowa

Urząd Miasta Zduńska Wola